Napoleon, 200 jaar later

Toelichting bij tentoonstelling Marinemuseum:

Erik Klein Wolterink heeft via literatuur, kaart en beeld de route van Napoleon uit 1811 gevolgd en gereconstrueerd. Ondanks de evolutie van het landschap zijn elementen en structuren van de route nog steeds zichtbaar. Met behulp van afbeeldingen uit de 18e eeuw in combinatie met nieuwe foto’s, construeert Wolterink nieuw beeld waarin ontwikkelingen duidelijk af te lezen zijn. Ik kijk naar landschappen die de keizer heeft aanschouwd. Landschap is continu in evolutie. Ook oude afgebeelde landschappen zijn een momentopname. Zelfs Napoleon was zowel letterlijk als figuurlijk een passant tijdens deze reis met als doel de verdediging van zijn landschap te inspecteren.

 

Share